Close

Hal Istimewa dan Indah

12 Hal Yang Istimewa dan Indah

Allah Subhanallahu Wa Ta’ala cinta kepada hamba-Nya.

Apa aja itu: Simak lebih lanjut…

 1. Menguatkan Iman

 2. Menunaikan segala perintah-perintah yang diwajibkan.
  “Sesuatu yang paling Aku cintai dari hamba-Ku yang mendekatkan diri kepada-Ku adalah jika ia menunaikan apa-apa yang Aku wajibkan kepadanya. (HR. Bukhari)

 3. Selalu menjaga shalat fardhu tepat pada waktunya.
  “aku bertanya kepada Rasulullah Sallahu’alaihi Wa Salam: “Amal apakah yang lebih dicintai oleh Allah? Beliau menjawab: “Shalat pada waktunya. (HR. Bukhari-Muslim)

 4. Senantiasa bersilaturahmi dan berbakti kepada orang tua.

 5. Selalu berusaha mendekatkan diri kepada Allah Ta’ala dengan amalan-amalan yang sunnah.
  “Hamba-Ku senantiasa mendekatkan diri kepada-Ku dengan amalan sunnah, sehingga Aku mencintainya. Apabila Aku telah mencintainya, maka Aku menjadi pendengarnya yang dengannya ia mendengar dan Aku menjadi penglihatnnya yang dengannya ia melihat dan Aku menjadi tangannya yang dengannya ia menggenggam dan Aku menjadi kakinya yang dengannya ia berjalan dan jika ia meminta kepada-Ku, pasti Aku beri dan jika ia meminta perlindungan kepada-Ku pasti Aku lindungi. (HR. Bukhari)

 6. Membiasakan amalan secara terus-menerus dilakukan meskipun sedikit.
  “Sesungguhnya amal yang paling dicintai oleh Allah Ta’ala adalah amal yang terus-menerus dilakukan meskipun sedikit dan keluarga Muhammad Sallahu’alaihi Wa Salam, apabila mereka melakukan suatu amalan, maka mereka membiasakan dan terus melakukkannya. (HR. Muslim)

 7. Memperbanyak zikir (mengingat) Allah Ta’ala dengan cara lisan, hati dan anggota badan.
  “Karena itu, ingatlah kamu kepada-Ku niscaya Aku ingat (pula) kepadamu. (QS. Al-Baqarah : 152)

 8. Mencintai Rasulullah Sallahu’alaihi Wa Salam dengan cara melakukan sunnah-sunnah Rasulullah SAW.

 9. Mencintai para sahabat Rasulullah SAW dan keluarga Rasulullah SAW

 10. Mencintai orang-orang yang dicintai oleh Allah Subahanallahu Wa Ta’ala

 11. Memperbanyak amal kebaikan.

12 Menjauhi perkara-perkara yang diharamkan, baik yang kecil maupun yang besar.

Demikianlah 12 hal yang perlu kita lakukan, agar Allah Subhanallahu Wa Ta’ala senantiasa selalu mencintai kita. Amin!

Leave a Reply

%d bloggers like this: